Επικοινωνία

Στοιχεία
Ωράριο (κατόπιν ραντεβού)
ΗμέραΏρα
Δευτέρα09:00 – 12:00 & 17:00 – 20:00
Τρίτη09:00 – 12:00 & 17:00 – 20:00
Τετάρτη09:00 – 12:00 & 17:00 – 20:00
Πέμπτη17:00 – 20:00
Παρασκευή09:00 – 12:00
ΗμέραΏρα
Δευτέρα09:00 – 12:00 &
17:00 – 20:00
Τρίτη17:00 – 20:00
Τετάρτη17:00 – 20:00
Πέμπτη

09:00 – 12:00 &
17:00 – 20:00

Παρασκευή09:00 – 12:00
Φόρμα επικοινωνίας