Απόφραξη φλέβας του αμφιβληστροειδούς

Απόφραξη φλέβας του αμφιβληστροειδούς

Ο αμφιβληστροειδής χιτώνας είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία του φωτός και τη μεταφορά των εικόνων μέσω του οπτικού νεύρου για περαιτέρω επεξεργασία στον εγκέφαλο.

Οι έντονες βιοχημικές διεργασίες οδηγούν σε μεγάλη κατανάλωση οξυγόνου από τα κύτταρα του αμφιβληστροειδούς. Η σωστή αιμάτωση είναι επομένως ιδιαίτερα σημαντική για την εύρυθμη λειτουργία του.

Η απόφραξη φλέβας του αμφιβληστροειδούς παρεμποδίζει την επαναφορά του αίματος από το μάτι προς την καρδιά με αποτέλεσμα να προκαλούνται αιμορραγίες και συσσώρευση υγρού (οιδήματος) στον αμφιβληστροειδή.

Διαχωρίζουμε δύο τύπους φλεβικής απόφραξης:

– την απόφραξη της κεντρικής φλέβας του αμφιβληστροειδούς.

– και την πιο συχνή απόφραξη κλάδου φλέβας αμφιβληστροειδούς (εικόνα αριστερά).

Η φλεβική απόφραξη οδηγεί σε μία ανώδυνη μονόπλευρη απώλεια όρασης και σκότωμα στο οπτικό πεδίο. Τα συμπτώματα είναι πιο έντονα σε περιπτώσεις απόφραξης της κεντρικής φλέβας. Ο κίνδυνος εμφάνισης της νόσου στον έτερο οφθαλμό είναι σχετικά μικρός (6% έως 15%). Κάποιες φορές παρατηρούνται πρόδρομα, πιο ήπια συμπτώματα ημέρες ή και μήνες πριν το συμβάν.

Η διάγνωση της πάθησης γίνεται με τη βυθοσκόπηση, όπου παρατηρούνται οι χαρακτηριστικές αιμορραγίες καθώς και η διεύρυνση των φλεβών.

Η μείωση της όρασης εξηγείται συνήθως από τη συσσώρευση υγρού στην ωχρά (οίδημα της ωχράς), το οποίο μπορεί να αξιολογηθεί αντικειμενικά με την οπτική τομογραφία συνοχής (OCT).

Σε εκτεταμένα περιστατικά με ιδιαίτερα χαμηλή όραση υπάρχει η υποψία ισχαιμίας του αμφιβληστροειδούς. Σε αυτή την περίπτωση είναι χρήσιμη η πραγματοποίηση μίας αγγειογραφίας του βυθού, είτε μη επεμβατικά με τη μέθοδο της OCT αγγειογραφίας, ή πιο συχνά με τη φλουοροαγγειογραφία με χρωστική ουσία για καλύτερη απεικόνιση της ευρύτερης περιφέρειας του βυθού.

  • Αρτηριακή υπέρταση
  • Αθηροσκλήρυνση
  • Γλαύκωμα
  • Οίδημα της οπτικής θηλής
  • Φαρμακευτική αγωγή: Αντισυλληπτικά (ακόμα πιο συχνά σε συνδυασμό με το κάπνισμα)
  • Αιματολογικές νόσοι με υπεργλοιότητα (“πολύ πηκτό αίμα”)

Καταρχάς είναι σημαντικό να γίνει ένας έλεγχος των παραγόντων κινδύνου και ρύθμιση αυτών εάν βρεθούν παθολογικά ευρήματα.

Στόχος της οφθαλμολογικής θεραπείας είναι να αντιμετωπιστεί το οίδημα της ωχράς και να προληφθεί η ανάπτυξη νεοαγγειώσεων λόγω της παρουσίας εκτεταμένης ισχαιμίας.

Ενδοβολβικές ενέσεις αντιαγγειογενετικών παραγόντων (anti-VEGF) ή κορτιζόνης μπορούν να μειώσουν το οίδημα και να βελτιώσουν την όραση. Σε αρκετές περιπτώσεις χρειάζονται όμως πολλές ενέσεις καθώς το οίδημα τείνει να υποτροπιάζει.

Η ανάπτυξη νεοαγγειώσεων μπορεί να οδηγήσει χωρίς θεραπεία σε δευτερογενές γλαύκωμα με δραματική αύξηση της ενδοφθάλμιας πίεσης και κίνδυνο επώδυνης τύφλωσης. Με τη χρήση Laser (παναμφιβληστροειδική φωτοπηξία -panretinal laser) μπορούμε να καυτηριάσουμε ένα μέρος του αμφιβληστροειδούς που πάσχει για να βελτιώσουμε την αιμάτωση του υπόλοιπου ιστού και να αποφύγουμε το σχηματισμό παθολογικών αγγείων.

Καλέστε μας στο 210 8081216 ή απλώς συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας το συντομότερο δύνατο.